IVT Air är en grupp av värmepumpar, som utvinner energi ur uteluft för att ge vattenburen värme och om så önskas även varmvatten. Gruppen består av IVT Air 50, IVT Air 70, IVT Air 90, IVT Air 120 och IVT Air 150, som täcker olika nivåer av effektbehov.

IVT Air kan kopplas samman med en befintlig el-/oljepanna (shuntat tillskott) eller en elkassett vilket ger en komplett anläggning för värme.

Filer

Guider