Ljungbyhed

I Ljungbyhed är det långt till berg, ca 40-50 meter vilket gör att investeringen av Bergvärme blir relativt dyr. Nedan är en karta över de borrhål som finns inrapporterade till SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)

Ett bättre alternativ i Ljungbyhed kan då vara Luft/Vatten Värmepump som ej kräver någon borrning eller miljötillstånd. Jordvärme är också ett bra alternativ om man har en större tomt att plöja ned kollektorn på.