AutoTerm AeroMax 9 Värmepump luft/vatten. [Detta RSK-nummer var vid revideringen av databasen 2010 utgånget från marknaden och därför visas endast ursprunglig information.] "AutoTerm AeroMax 9" luft/vattenvärmepump Scrollkompressor med köldmedium R407C, hetgasavfrostning med 4-vägsventil. Avgiven/Tillförd effekt vid +7/35°C: 8,4kW Avgiven/Tillförd effekt vid +7/50°C: 8,1kW Effektuppgifter enligt EN225 Levereras inkl. mjukstartsanordning för kompressor. Är i leveransläge avsedd för drift mot "AutoTerm AquMax Combi". I mångt och mycket motsvaras denna av IVT Optima 900 när det kommer till reservdelar och serviceinstruktioner om än vissa komponenter kan avvika. 

Filer