Bromölla

I Bromölla är det en del som har bergvärme, varje grön fyrkant är ett borrhål. Det man kan se om man går in på SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) är att det är ganska långt till aktivt berg, ca 18-50 meter vilket medför extra kostnader för att installera bergvärmepump i Bromölla.