Bjärred

I Bjärred är det jordvärme- och luftvattenvärmepumpar som säljs mest. Detta för att det är väldigt långt till berg. Det är bara ett fåtal som har bergvärme och de har då fått sätta minst 75 meter foderrör vilket är kostsamt och ineffektivt.

Här föreslår vi på JS Energi att man tittar på Jordvärmevärmepump, Luftvattenvärmepump, frånluftsvörmepump eller luftvärmepump beroende på vilken typ av hus det avser samt behov.

I dagsläget har vi 16 kunder i Bjärred,