Skånes Fagerhult

I Skånes Fagerhult är det bra förutsättningar för att installera Bergvärmepump då det är nära till berget. Från 6 meter upp till 25 meter till berg. Det gör att investeringen inte blir så kostsam då man inte behöver använda så mycket foderrör. 

Nedan är en karta över de borrhål som är rapporterade in i SGUs databas idag,