Laholm

I Laholms kommun är det flertalet hushåll som har borrat för bergvärme. Det är ca 6-18 meter till berg vilket är bra förutsättningar och det håller nere investeringskosnaden för Bergvärme. Nedan finner ni en karta över de borrhål som finns inrapporterade till SGU.