Glimåkra

I Glimåkra är det mycket vanligt att man borrar för bergvärme. En av anledningarna är förmodligen att det är mycket bra förutsättningar att nå berg på relativt kort djup. I Glimåkra är det mellan 6-18 meter till berg vilket är optimalt. Investeringen blir således låg och besparingen stor. 

Nedan är en kartbild på hur SGU(Sveriges Geologiska Undersökning) presneterar de borrhål som är inrapporterade från olika borrentreprenörer,

Andra alterntiv i Glimåkra är Luftvatten- Jord- och Luftvärmepump.