Östra Göinge

I Östra Göinge kommun är det bra förutsättningar för att borra för bergvärme, avstådet till berg varierar men ligger mellan 6-30 meter. Ett alternativ till Bergvärmen är LuftVatten eller Jordvärme.

Nedan är en karta över borrhål och som ni ser är det många som borrar i de olika orterna i Östra Göinge kommun,