Mitsubishi

Mitsubishi Electric har under lång tid tillverkat värmepumpar för villor och fastigheter. Mitsubishi har 2 olika bolag som tillverkar värmepumpar, Mitsubishi Electric och Mitsubishi Heavy. Det är viktigt att inte förväxla dessa, då det är olika reservdelar och olika leverantörer av dessa värmepumpar. I Sverige är Mitsubishi Electric vanligast och den tillverkare som vi på JS Energi samarbetar med. Ifall du har en Mitsubishi Heavy värmepump och behöver hjälp bör du ta det direkt med den som installerat den till dig. 

All information som vi publicerar här är för Mitsubishi Electric värmepumpar

Saknar du någon manual eller instruktion till din Mitsubishi Electric värmepump kontakta oss på service@jsenergi.com så ska vi se om vi kan leta fram den. Reservdelar kan du köpa här

Produkter