Kristianstad

I Kristianstad är det lite varierande förutsättningar för bergvärme. Om man tittar på Vä som ligger strax utanför Kristianstad så är det många som har borrat för bergvärme då det är ganska nära till berg. 10-20 meter till berg. Men tittar man inne i Kristianstad så är det betydligt längre till berg, ca 30 meter till berg vilket medför extra kostnader i samband med borrningen. Nedan är en karta på de borrhålen som är inrapporterade till SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)

I områden där det är lite längre till berg kan Jordvärme vara ett bra alternativ eller Luft- Vattenvärmepump.