Hyllinge

Går man i tankar om att installera en värmepump för sitt hus i Hyllinge kan bergvärme vara ett alternativ, det man dock skall känna till är att det är relativt långt till berget. Runt 40 meter till berg enligt SGU (Sveriges Geologiska Undersökning). Det blir därav lite dyrare investering då man måste bekosta arbetet för att svetsa ihop foderrören som skyddar kollektorn och även då foderörskotnaden, själva materialet.

Nedan följer en bild på aktuella borrhål som finns inrapporterade,

Ett alternativ till bergvämren i Hyllinge är LuftVatten som har visat sig effektiv i det skånska klimatet. Livslängden är inte den samma som med bergvärme men investeringen är dock betydligt lägre.
För er som har mark eller större tomt är alltid jordvärme ett mycket bra alternativ i Hyllinge.
Luftvärmepump för elburna hus är såklart en riktigt bra investering.