Panasonic felkod H00 – Ingen felorsak
Panasonic felkod H11 – Kommunikationsfel mellan innedel och utedel – Kabelfel mellan inne-utedel / Kretskort inne-utedel
Panasonic felkod H14 – Luftsensor i innedel – Sensorn felaktig eller dålig kontakt
Panasonic felkod H15 – Kompressorns temperatursensor – Sensorn felaktig eller dålig kontakt
Panasonic felkod H16 – Avkänningen av strömförbrukning i utedelen öppen – Fel i kretskort utedel / Fel i transistormodulen

Panasonic felkod H19 – Fel på innedelens fläktmotor eller Låst rotor – Fel i kretskort innedel / Fel på fläktmotor
Panasonic felkod H23 – Fel på rörsensor i innedelen – Sensorn felaktig eller dålig kontakt
Panasonic felkod H24 – Fel på rörsensor 2 i innedelen – Sensorn felaktig eller dålig kontakt
Panasonic felkod H27 – Fel på luftsensorn i utedelen – Sensorn felaktig eller dålig kontakt
Panasonic felkod H28 – Fel på rörsensorn i utedelen – Sensorn felaktig eller dålig kontakt

Panasonic felkod H30 – Fel på tryckrörssensorn i utedelen – Tryckrörssensorn felaktig eller dålig kontakt
Panasonic felkod H33 – Felaktig elanslutning mellan inne och utedel – Felaktigheter i matning till innedel / utedel
Panasonic felkod H38 – Felaktig kombination inne/utedel
Panasonic felkod H97 – Fel på utedelens fläktmotor eller Låst rotor – Fel i kretskort utedel / Fel på fläktmotor
Panasonic felkod H98 – Högtrycksskydd i inne-delen – Igensatta luftfilter / Luftcirkulationen felaktig

Panasonic felkod H99 – Innedelens frysskydd – Igensatta luftfilter / För lite köldmedel
Panasonic felkod F11 – 4-vägs ventilen ändrar inte läge – Fel på 4-vägsventilen / Fel på spolen
Panasonic felkod F90 – PFC kontroll felaktig – Fel på spänningen i PFC
Panasonic felkod F91 – Köldmediakretsen fungerar felaktigt – Tomt på köldmedel / 3-vägsventilen stängd
Panasonic felkod F93 – Kompressorn roterar åt fel håll – Kompressorn felaktig

Panasonic felkod F95 – Högtrycksskydd i ute-delen – Fel i köldmediakretsen i utedelen
Panasonic felkod F96 – Överhettning av IPM (stömtransistor) – För mycket köldmedel / Dålig värmeavgivning / Strömtransistorn felaktig
Panasonic felkod F97 – Kompressorn överhettad – Brist på köldmedel / Kompressor trasig
Panasonic felkod F98 – För hög strömförbrukning – För mycket köldmedel / Dålig värmeavgivning
Panasonic felkod F99 – För hög strömförbrukning i likspänningskretsen i utedelen (DC-PEAK) – Fel på utedelens kretskort / Fel på strömtransistorn / Fel på kompressorn